Požární služby


Vítejte

Jako podnikající fyzická osoba nabízím provádění služeb na úseku požární ochrany a požární bezpečnosti staveb.


Hlavní oblast působnosti je Praha a její východní okraj, není ale problém přijet na školení požárních hlídek třeba do Brna nebo Ostravy.

Co nabízím …

 • Provádění požárních prohlídek provozoven.
 • Školení, výcvik a odbornou přípravu preventivních požárních hlídek.
 • Školení zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců v souladu s předpisy o požární ochraně.
 • Zpracování a vedení dokumentace požární ochrany (dokumentace o začlenění, poplachová směrnice, evakuační plán, dokumentace zdolávání požáru, požární řády atd.)
 • Výkon funkce odborně způsobilé osoby na úseku požární ochrany (požárního technika nebo požárního preventisty).
 • Provedení bezpečnostního značení.
 • Kontrolní činnost včetně spolupráce při odstranění nedostatků.
 • Provedení kontroly rozvodů požární vody a suchovodů. Doplnění příslušného vybavení.
 • Provedení kontroly požárních klapek.
 • Provedení kontroly požárně bezpečnostních zařízení Promat (nátěry, požární uzávěry otvorů, vzduchotechnická potrubí, prosklené fasády, požárně dělící konstrukce.
 • Prodej základní prostředků požární ochrany a jejich instalaci.
 • Značení únikových cest včetně dodání tabulek, posouzení únikových cest a zpracování dokumentace.
 • Konzultační a poradenskou činnost včetně hotline.
 • Zpracování auditu (posouzení rizik).
 • Přípravu organizace na ohlášenou kontrolu státního požárního dozoru, zastupování před kontrolou a odstranění zjištěných závad.
 • Libovolnou další činnost mohu zajistit zprostředkovatelsky a nadále zastupovat zájem zákazníka.

 

Servisní služby

Kontrola hydrantů
Jsem oprávněnou osobou pro provádění kontrol zařízení pro zásobování požární vodou (hydrantové systémy a nadzemní a podzemní hydranty.
Kontrola požárních klapek
Vlastním osvědčení pro montáž, provoz, údržbu a kontrolu požárních klapek, ventilů, stěnových uzávěrů a klapek odvodu kouře a tepla vyráběných firmou MANDÍK, a.s.
Kontroly požárně bezpečnostních zařízení
Provádím periodické kontroly provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení v souladu s vyhláškou Ministerstva vnitra č. 246/2001,o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru. Provádím kontroly obkladů a nátěrů stavebních konstrukcí, požárních uzávěrů otvorů, vzduchotechnických potrubí, prostupů rozvodů, kabelových kanálů, prosklených fasád i dělících stavebních konstrukcí a dalších požárně bezpečnostních zařízení Promat.
 

Kontaktní informace

E-mail: info@preventista.cz
Tel.: 777 951 651
 
 

tipy: Dárky pro hasiče - specializovaný eshop s dárky pro hasiče a hasičky všech věkových kategorií, Preventista.cz - služby na úseku požární ochrany, efire.cz - eshop nabízející bezpečnostní tabulky a další prostředky pro požární bezpečnost stavebProžívejte slevy naplno s Vykupto.cz